Eko-Okullara Hoşgeldiniz

Eko-Okullar Nedir ?

Eko-Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve orta okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Üye Girişi (Mevcut Üyeler İçin)

Şifrenizi mi unuttunuz ?

Üye değil misiniz?

Siz de okulunuzu internet sitemize üye yaparak Eko-Okullar Programı'na dahil edebilir, okulunuz için Yeşil Bayrak almaya hak kazanabilirsiniz.

Üye olmak için tıklayınız


ECO-FACT CHALLENGE
Okul : ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Ortaokulu

Etkinlik Konusu : İklim Değişikliği

Sürdürülebİlİrlİk ve çevre bİlİnc, geleceğİmİzİ şekİllendİren temel unsurlardır. Bu bİlİnçle, okulumuzda Eko-Okul Komİtesİ ve Yabancı Dİller Zümresİ İş bİrlİğİyle gerçekleştİrdİğİmİz "Eco-Fact Challenge" etkinlİğİ İle 6. SINIF öğrencİlerİmİz Eko-Tİm TARAFINDAN HAZIRLANAN "ECO-FACT" POSTERLERİ İLE İLGİLİ KAHOOT YARIŞMASINA KATILDI. törenle kazanan öğrencİlerİmİze sertİfİkalarını ve Eko-Tİm rozetlerİnİ takdİm ettİk.